Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Luchtvaartmuseum Aviodrome.

Algemene voorwaarden E-tickets Aviodrome

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Aviodrome Exploitatie B.V. met betrekking tot de (ver)koop van e-tickets voor toegang tot Aviodrome Exploitatie B.V. (hierna te noemen: Aviodrome).

Aviodrome is gevestigd aan de Pelikaanweg 50 te Lelystad (8218 PG) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54845785.

Aviodrome behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop accepteert u het aanbod van Aviodrome.

Totstandkoming van de overeenkomst
Met het volledig en correct doorlopen en afronden van de boekingsprocedure op de website van Aviodrome komt de overeenkomst tot aanschaf van een e-ticket tussen u en Aviodrome tot stand. Zodra Aviodrome de verschuldigde totaalprijs voor de door u aangeschafte e-tickets heeft ontvangen, stuurt zij u, op het door u aangeven e-mail adres, de bevestiging van uw bestelling. Aviodrome maakt voor verkoop en betaling van haar e-tickets in de webshop gebruik van de betaalomgeving van Ingenico Financial Solutions SA-NV (hierna: Ingenico). Bij het afrekenen van de bestelling heeft u de keuze tussen VISA en Mastercard. Zodra uw betaling is geverifieerd, worden wij geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Het aankoopbedrag wordt direct afgeschreven en doorbelast.

Juiste gegevens
U bent zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van uw gegevens bij het bestellen van het e-ticket. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan tot gevolg hebben dat het door u gewenste e-ticket niet wordt toegezonden. Aviodrome is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.

E-Tickets
Uw e-ticket is voorzien van een unieke barcode. Deze barcode wordt bij de entree van Aviodrome gescand. Ieder e-ticket kan één keer worden gebruikt. Ieder e-ticket is voorzien van een geldigheidsperiode/-datum. Buiten deze periode/datum is het e-ticket niet geldig. Bij het verlaten van Aviodrome, maar in elk geval bij sluitingstijd van Aviodrome op de dag van bezoek, vervalt de geldigheid van het e-ticket en van niet gebruikte onderdelen van een eventueel arrangement. Op verzoek van een medewerker van Aviodrome dient het e-ticket te worden getoond. Doorverkoop, gebruik voor commerciële doeleinden en/of namaak van e-tickets is niet toegestaan.

Toegang met e-tickets
Een e-ticket is alleen geldig als deze in goede kwaliteit is afgedrukt op papier (kleur of zwart-wit) of als het e-ticket is afgebeeld op het scherm van een mobiele telefoon of tablet en de barcode kan worden gescand. E-tickets waarvan de barcode niet kan worden gescand bijvoorbeeld doordat het papier waarop het e-ticket is afgedrukt is beschadigd of gevouwen dan wel doordat de barcode anderszins onleesbaar of slechts gedeeltelijk zichtbaar is, zijn niet geldig en geven geen recht op toegang tot het park. Aviodrome is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.

Annulering
De overeenkomst tot aankoop van een e-ticket kan door u niet worden ontbonden. E-tickets worden door Aviodrome niet teruggenomen, worden niet ingewisseld voor geld en worden niet vervangen door een ander toegangsbewijs. De op het e-ticket vermelde geldigheidsperiode/-datum wordt door Aviodrome niet verlengd.

Technische storing
Aviodrome is niet aansprakelijk voor de schade die u lijdt in het geval uw bestelling niet, niet juist of niet tijdig kan worden afgerond, verwerkt en/of geautoriseerd als gevolg van een technische storing van welke aard dan ook. Aviodrome is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.

Parkreglement
Op de overeenkomst tot aankoop van een e-ticket is naast de algemene voorwaarden e-tickets ook het parkreglement van toepassing. Met het betreden van Aviodrome verklaart u zich akkoord met dit parkreglement. Aviodrome behoudt zich het recht voor het parkreglement te wijzigen.

Verwerking persoonsgegevens
Aviodrome verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en houdt zich daarbij aan de wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die door u tijdens de bestelprocedure van een e-ticket worden verstrekt, worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Aviodrome en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. De gegevens die u verstrekt worden bewaard zolang als noodzakelijk is met het oog op het hiervoor omschreven doel. Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van Aviodrome van toepassing. Voor de betaling van uw e-tickets maakt Aviodrome gebruik van de diensten van Ingenico, Ingenico is ter zake de verwerkingsverantwoordelijke. Op de verwerking van persoonsgegevens door Ingenico is de privacyverklaring van Ingenico van toepassing.

Contact
Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of de wens deze gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen kunt u contact opnemen met privacy@libema.nl. Bij vragen over een bezoek aan Aviodrome, e-tickets, deze algemene voorwaarden en/of parkreglement kunt u telefonisch contact opnemen met onze receptie op +31 320 289842, of een e-mail sturen naar info@libemafunfactory.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens de openingstijden van Aviodrome, deze openingstijden staan vermeld op de website. E-mails worden eveneens tijdens de openingstijden van Aviodrome behandeld.