Disclaimer

De website www.aviodrome.nl ten behoeve van Aviodrome Exploitatie B.V. (hierna te noemen: “Luchtvaartmuseum Aviodrome”) en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, is eigendom van Luchtvaartmuseum Aviodrome of een vennootschap van het concern waartoe Luchtvaartmuseum Aviodrome behoord (hierna te noemen: ‘Libéma’).

Toegang tot en gebruik van de website en de producten en diensten die via de website beschikbaar zijn, worden beheerst door deze Disclaimer, de toepasselijke voorwaarden en het Privacy Statement.

Het is niet toegestaan de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of anderszins te verveelvoudigen of op te slaan zonder voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van Luchtvaartmuseum Aviodrome.

De inhoud van de website en andere uitingen van Luchtvaartmuseum Aviodrome op het internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Luchtvaartmuseum Aviodrome wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie en/of prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie en prijzen op de website worden geregeld aangevuld en/of aangepast. Luchtvaartmuseum Aviodrome behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Luchtvaartmuseum Aviodrome aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de website dan wel onjuistheden in de inhoud van de website in de meest brede zin van het woord.

Mocht u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateren, dan vragen wij u vriendelijk dit bij ons te melden, zodat we eventueel maatregelen kunnen nemen.

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de website berusten bij Luchtvaartmuseum Aviodrome, dan wel Libéma, dan wel haar leverancier(s). Onder rechten van intellectuele of industriële eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom.

Wanneer Luchtvaartmuseum Aviodrome hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor uw eigen risico.

Luchtvaartmuseum Aviodrome aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Luchtvaartmuseum Aviodrome worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Luchtvaartmuseum Aviodrome en/of Libéma.

Luchtvaartmuseum Aviodrome is geregistreerd in Nederland en op geschillen is Nederlands recht van toepassing. Indien geschillen mochten ontstaan, worden die bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Dan kunt u contact met ons opnemen:

Aviodrome Exploitatie B.V.
KVK-nummer: 54845785
BTW-nummer: NL851462704B01

November 2022 ©

Indien er naar aanleiding van deze disclaimer vragen ontstaan, neem dan contact op met:
Aviodrome Exploitatie B.V.
Adres: Pelikaanweg 50, 8218 PG Lelystad Airport
E-mail: privacy@libema.nl
Telefoonnummer: 0320-289842